Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorDIGITALIZUJEME ŠKOLU

Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti.

Plakát DIGITALIZUJEME ŠKOLU

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY OP JAK

Projekty zahájené v roce 2022:

Název projektu: SŠ TEGA Blansko šablony 2022

Příjemce podpory (název): Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
Termín zahájení realizace: 1. 9. 2022
Termín ukončení realizace: 30. 6. 2025

Plakát ŠABLONY 2022

Logo vzdělávací projekty EU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLA

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním

neúspěchem v souvislosti s nemožností realizace prezenční výuky ve školách

během pandemie covid-19.

Plakát Doučovaní žáků

Logo vzdělávací projekty EU

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY OPVVV

Projekty zahájené v roce 2020:

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Název projektu: Implementace KAP JMK II

Termín zahájení realizace: 1.9.2020
Termín ukončení realizace: 31.8.2023

Příloha č.1: Informace o projektu - popis

Projekty zahájené v roce 2019:

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013659
Název projektu: SŠ TEGA Blansko šablony 2019
Příjemce podpory (název): Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
Termín zahájení realizace: 1.9.2019
Termín ukončení realizace: 31.12.2021

Příloha č.1: Informace o projektu - popis

Příloha č.2: Leták Šablony pro SŠ a VOŠ II

Plakát ŠABLONY

Projekty zahájené v roce 2017:

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Název projektu CZ: PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_034
Název výzvy: Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP

Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 6. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00
Partner č. 27, Střední škola technická a gastronomická Blansko, Příspěvková organizace.

Informace v pdf souboru

Plakát POLYGRAM

Projektové řešení ukončeno k 31.8.2020.