SRPŠ na naší škole

Pár slov o činnosti Spolku rodičů a přátel školy při SŠ TEGA Blansko, Bezručova 1601/33
informace v PDF souboru

Vzhledem k tomu, že ze zákona se všechna sdružení automaticky transformovala na spolky, byly výborem zpracovány nové stanovy našeho, teď už spolku. Začátkem měsíce září byly stanovy, spolu s žádostí o registaci změn údajů našeho spolku, zaslány ke zpracování k Rejstříkovému soudu Brno. Po provedení registrace nabudou právní platnosti. V příloze zveřejnujeme nové znění stanov k případným připomínkám nebo dotazům.
Předseda Spolku.

Stanovy spolku SŠ TEGA Blansko v PDF

Vzhledem ke skutečnosti, že doposud nabyla k novým stanovám vznesena žádná připomínka, námět ani stížnost, považujeme od 1.9. 2017 nové stanovy za regulérní. S novým školním rokem také žádáme všechny zákonné zástupce našich žáků, zletilé žáky, ale i studenty s individ. studijním plánem, o příspěvek do našeho spolku. Na letošní školní rok byla výborem spolku odsouhlasena opět částka 200,- Kč na žáka. Individuální studenty žádáme o zamyšlení, zda-li by nemohli přispět částkou poněkud vyšší. Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek. Součastně děkujeme všem, kteří již v posledních pár dnech do našeho fondu přispěli!

Žádáme také rodiče žáků 1. ročníků, zda-li by nebyli ochotni pracovat v radě našeho spolku jako zástupci jednotlivých tříd, ve kterých studují jejich děti. Náš spolek se dlouhodobě potýká s nedostatkem členů rady spolku, tvořených zástupci žáků. Apelujeme tímto na rodiče uvedených žáků, zda-li by nebyli ochotni stát se členy rady a zastupovat tak zájmy třídního kolektivu té které třídy. Schůzky rady se obvykle konají vždy jednou za rok a to v čase třídních schůzek v jarním období.
Na závěr přeji všem rodičům i zákonným zástupcům našich, především nových žáků a studentů, aby jejich děti v klidu, úspěšně a se zdravým sebevědomím vstřebávali svoje nové znalosti i dovednosti. Aby rádi navštěvovali naši školu a ta pro ně byla přínosem.

S pozdravem předseda a výbor spolku