Výchovná poradkyně
Ing. Leona Přibylová
email: leona.pribylova@sosblansko.cz

konzultace na základě předchozí telefonické nebo e-maliové domluvy


Metodička prevence sociálně-patologických jevů
Ing. Leona Přibylová
email: leona.pribylova@sosblansko.cz

konzultace na základě předchozí telefonické nebo e-maliové domluvy


Blansko, 31.8.2020