VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

maturitní obory

maturitní obory do vyšších ročníků

3 leté učební obory

tabulka přiřazení bodů k průměrné známce - učební obory

Dodatek ke kritériím

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022 - informace na úřední desce

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022 zveřejnění výsledků 19. května 2021

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení

maturitní obory

maturitní obory do vyšších ročníků

tabulka přiřazení bodů k průměrné známce - maturitní obory

3 leté učební obory

tabulka přiřazení bodů k průměrné známce - učební obory

jednoleté zkrácené studium

Dodatek ke kritériím

Postup přihlášení
Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku najdete na stránkách www.jmskoly.cz

Ing. Pavel Dvořáček, v.r.
ředitel
SŠ TEGA Blansko