Specialista fastfoodové gastronomie


Od začátku školního roku 2021/2022 bude možné studovat v naší škole dvě varianty oboru Kuchař – číšník. Přijímat budeme 16 žáků ke studiu zavedeného oboru Kuchař – číšník a 12 žáků do nově zaměřeného oboru Specialista fastfoodové gastronomie.

Koncem srpna jsme podepsali smlouvu o spolupráci s celosvětově působící firmou McDonald´s a počítáme s tím, že žáci budou trávit v provozech McDonald´s velkou část svého odborného výcviku. Cílem každého žáka bude na konci studia nejen vykonat běžnou závěrečnou zkoušku a získat výuční list, ale také úspěšně vykonat zkoušku přímo na pracovištích McDonald´s a získat certifikát, umožňující pracovat na manažerské pozici floor manager.

Více informací k novému zaměření oboru získáte zde.