Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorNÁSTROJAŘ

Kód a název oboru vzdělání:

 • 23-52-H/01 Nástrojař

Stupeň vzdělání:

 • střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:

 • 3 roky, denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 • písemná
 • praktická
 • ústní

PROFIL ABSOLVENTA

 • ručně zpracovává kovy a určené nekovové materiály včetně přípravy materiálu;
 • provádí základní obsluhu vybraných obráběcích strojů;
 • vyrobí jednodušší součásti strojl nebo zařízení a sestaví je do funkčního celku;
 • provádí měření a kontrolu přesnosti rozměrů, tvaru i povrchu nástrojů i pracovních pomůcek;
 • čte technickou dokumentaci včetně postupů a správně ji aplikuje;
 • zhotovuje pomocné dílenské náčrty nástrojů a pracovních pomůcek a jednoduché výkresy pomocí CAD;
 • provádí jednodušší pomocné výpočty pro svou práci;
 • pracuje s normami ČSN, EN a ISO potřebnými pro svou práci;
 • zhotovuje, slícovává a sestavuje jednoduché obráběcí, upínací a lisovací nástroje a přípravky;
 • dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracocvní hygieny a požární předpisy, řídí se zásadami ekologie při práci.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolvent má odborné dovednosti potřebné pro výkon profesí nástrojař, obráběč nebo svářeč a také dostatečné všeobecné vzdělání pro případné další studium.
Uplatní se ve velkých i menších výrobních firmách, nástrojárnách i dílnách.
V oblasti podnikání může pracovat jako zaměstnanec nebo po dosažení stanovené praxe získat živnostenský list a podnikat v oboru.

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Studium ve dvouletých nástavbových oborech pro absolventy tříletých oborů.

učební obor nástrojař obráběč