Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorMECHANIK SEŘIZOVAČ

Kód a název oboru vzdělání:

 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Stupeň vzdělání:

 • Střední vzdělání s MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Délka a forma vzdělávání:

 • 4 roky, denní studium

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika
 • automatizace (zahrnuje předměty automatizace a stroje a zařízení)
 • technologie (zahrnuje předměty technologie a strojírenská technologie)
 • odborný výcvik

PROFIL ABSOLVENTA

 • orientuje se v technické dokumentaci v konvenční i elektronické podobě;
 • zhotovuje technickou dokumentaci pomocí PC (SolidWorks);
 • vytváří pracovní postupy, stanovuje podmínky a volí nástroje a nářadí;
 • rozlišuje obráběné materiály podle jejich normovaného označení, zná jejich vlastnosti a zohledňuje je při jejich zpracování;
 • vytváří programy pro obrábění CNC stroje a umí je obsluhovat;
 • obrábí materiály na běžných druzích obráběcích strojů základními technologickými operacemi i na obráběcích CNC strojích;
 • seřizuje běžné druhy konvenčních i CNC výrobních strojů, zařízení a linek;
 • využívá 3D skenování, 3D tiskárnu a 3D modelování;
 • kontroluje dosažení žádoucích výsledků seřízení výrobních strojů, zařízení a linek;
 • seznamuje operátory s obsluhou seřízených výr. strojů, zařízení a linek při vykonávání techn. operací a v potřebném rozsahu je instruuje;
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent získá uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřozovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení
a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Může se uplatnit také jako strojírenský technik, konstruktér, technolog, normovač, dispečer, plánovač.
Další možností je uplatnění v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů.
Při doplnění znalostí o základy příslušných technologií může absolvent nalézt uplatnění i při seřizování ýrobních strojů, zařízení a linek v nestrojírenských výrobních odvětvích.


PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ