Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorELEKTRIKÁŘ

Kód a název oboru vzdělání:

 • 26-51-H/01 Elektrikář

Stupeň vzdělání:

 • střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:

 • 3 roky, denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 • písemná
 • praktická
 • ústní

PROFIL ABSOLVENTA

 • řeší elektrické obvody a zařízení, volí vhodné materiály a součástky, realizuje řešené obvody a zařízení, oživuje je, kontroluje jejich funkci a proměřuje provozní parametry;
 • podle technické dokumentace zapojuje a uvádí do provozu jednoduchá elektronická zařízení a obvody s analogovými a číslicovými součástkami;
 • diagnostikuje a pravuje s pomocí technické dokumentace elektrotechnické obvody nebo zařízení;
 • provádí elektromontážní práce;
 • zhotovuje mechanické dílce elektrických strojů, přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků;
 • volí vhodnou metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních, navrhuje a realizuje vhodný měřící obvod, vyhodnocuje naměřené hodnoty;
 • zná technickou a elektrotechnickou dokumentaci, rozumí údajům na výkresech a schématech;
 • vytváří dokumenty na PC s výstupy pro další výrobu (plošné spoje);
 • zná a dodržuje základní předpisy týkající se BOZP a požární prevence, je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem a dokáže první pomoc sám poskytnout
 • splňuje legislativní podmínky pro práci na elektrických zařízeních.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent vykonává důležité odborné práce ve výrobě spojené s instalací, opravou, údržbou a kontrolou elektrických přístrojů a zařízení. Měří, diagnostikuje a provozuje různé typy elektrických přístrojů, zařízení průmyslové elektrotechniky a elektroniky, zabezpečovací systémy, komunikační zařízení, spotřebiče i domácí elektroniku. * Uplatní se jako provozní elektrikář slaboproudých zařízení, opravář elektronických zařízení, mechanik elektronik, mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení, autoelektrikář, elektrikář zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, elektrotechnik - údržbář a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. * Po úspěšném vykonání školení a zkoušky dle zákona č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb (dříve vyhláška č. 50/1978 Sb.) se může uplatnit v samostatném podnikání.

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Studium ve dvouletých nástavbových oborech pro absolventy tříletých oborů.

učební obor elektrikář