Podzimní termíny maturitních a závěrečných zkoušek


Podzimní termíny maturitních a závěrečných zkoušek:

1. – 5. 9. 2022 – didaktické testy MZ

12. 9. 2022 – opravná praktická maturitní zkouška Em od 700 hodin

16. 9. 2022 – ústní maturitní zkouška od 730 hodin

19. 9. 2022 – písemná závěrečná zkouška 3leté obory

20. a 21. 9. 2022 praktické závěrečné zkoušky

22. 9. 2022 – ústní závěrečné zkoušky

Veškeré další informace k maturitním a závěrečným zkouškám – Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2021/2022