Třídní schůzky 18. 11. 2021


Třídní schůzky

  • ve čtvrtek 18. 11. 2021
  • od 15:00 do 17:00 hodin
  • pro třídy všech ročníků
  • zahájení schůzek bude ve třídách s třídním učitelem, poté (od 15:15 hodin) se mohou rodiče setkat s pedagogickými pracovníky v určených učebnách a kabinetech.