Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů středního vzdělání


Dnem 20. 5. 2021 je vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení do všech oborů, ve kterých jsou volná místa. Jedná se o čtyřleté maturitní obory Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik a tříleté učební obory Elektrikář, Kuchař číšník a Nástrojař. Druhé kolo přijímacího řízení do oboru Elektrikář – silnoproud bude vyhlášeno v případě, že budou volná místa po ukončení termínu pro odevzdání zápisových lístků v prvním kole. Bližší informace najdete na těchto stránkách v záložce Uchazeči/Přijímací řízení. Přihlášky budeme přijímat do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

Volná místa máme i ve druhých ročnících maturitních oborů, kam je možné se přihlásit po úspěšném absolvování strojírenského nebo elektrotechnického učebního oboru.

Případné nejasnosti můžete konzultovat s paní Natašou Hudcovou - č.t. 516 419 621 nebo mobil 606 200 883.

V průběhu následujících dnů jsme po telefonické domluvě připraveni vyřešit s vámi všechny otázky, týkající se přijímacího řízení.