Zahájení nového školního roku 2020/2021


Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 1. září zahájíme nový školní rok 2020/2021, budeme se řídit tímto časovým rozvrhem:
- 8:00 hodin žáci 2., 3. a 4. ročníku na nádvoří školy;
- 8:00 hodin žáci zkráceného studia oboru Elektrikář - silnoproud (třída EZ1) ve sborovně;
- 9:00 hodin žáci prvního ročníku oborů Nástrojař, Elektrikář a Elektrikář - silnoproud ve sborovně;
- 10:00 hodin žáci prvního ročníku oboru Kuchař - číšník ve sborovně;
- 11:00 hodin žáci prvního ročníku oborů Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač ve sborovně.

Školní rok zahájíme v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy, od žáků nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti a nebudou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách.

Vážení rodiče žáků prvních ročníků,

na společných červnových schůzkách jsme vás zvali na slavnostní zahájení nového školního roku a na zahájení středoškolského studia vašich dětí.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vzhledem k doporučením MŠMT jsme se však rozhodli naše pozvání zrušit a slavnostně zahájit nový školní rok bez vás, bez rodičů. K tomuto rozhodnutí nás vede snaha o zajištění bezpečnosti vašich dětí a o snížení nebezpečí možného šíření nákazy. Věříme, že toto naše opatření pochopíte. Věříme také, že v průběhu studia vašich dětí najdeme jiné příležitosti ke vzájemnému setkání.

Bližší informace k provozu školy v souladu s manuálem MŠMT jsou k dispozici zde.

Milí žáci, těšíme se na vás!

Za zaměstnance SŠ TEGA Blansko.
Pavel Dvořáček