Zrušení třídních schůzek


Vážení rodiče,
na čtvrtky 12. a 19. listopadu 2020 jsme plánovali třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že epidemická situace je stále nepříznivá, žáci do školy nemohou a nemohu pozvat na schůzky ani vás. Plánované schůzky se tedy konat nebudou!
Předpokládám, že sledujete výsledky a účast na výuce vašich dětí v EduPage. Samozřejmě máte možnost komunikovat s vyučujícími buď v EduPage, nebo prostřednictvím e-mailu. E-mailové adresy všech učitelů jsou uvedeny na našich stránkách v záložce Kontakty/Pedagogičtí pracovníci. Případnou komunikaci prostřednictvím e-mailu doporučuji proto, že učitelé pracují na různých místech, kde mají e-mailovou poštu k dispozici.
Vážení rodiče,
dovoluji si požádat vás o kontrolu účasti na výuce vašich dětí. Objevují se již první neomluvené hodiny, což je podle mne úplně zbytečné. Žák má zapsanou absenci v případě, že se neúčastní on-line synchronní výuky nebo že neodevzdá na zadanou hodinu úkol. Věřím, že je možné se s vyučujícími dohodnout na řešení - dodělání chybějících úkolů, nahrazení výuky v jiném termínu apod. Omlouvání neúčasti na výuce je stejné jako při běžné prezenční výuce.
Děkuji.

Se srdečným pozdravem a s přáním pevného zdraví

Pavel Dvořáček
ředitel školy