Informace k výuce od 14. 10. 2020


Vážení rodiče, milí žáci,

jistě všichni sledujete dění okolo epidemie nemoci COVID-19. Od včerejšího dne máme nová usnesení a opatření vlády a naše škola musí samozřejmě na vše reagovat. Již potřetí během krátké doby posílám důležité informace k nastávajícímu období. Informace se opírají o Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření, dále o Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření a o Opatření MŠMT z 8. 10. 2020. Vše se týká období od dne 14. října 2020 od 00:00 hodin do 1. listopadu 2020 do 23:59 hodin.

V naší škole budeme v uvedeném období postupovat takto:

Odborný výcvik

  • bude probíhat distanční výuka podle platného rozvrhu a podle instrukcí vyučujících (žáci nebudou ve škole);
  • žáci nebudou konat odborný výcvik na pracovištích firem;

Teoretické vyučování

  • dále bude probíhat distanční výuka podle platného rozvrhu a podle instrukcí vyučujících.

Pro odborný výcvik i teoretické vyučování platí, že:

  • žáci mají osobní přítomnost na výuce zakázanou, účast na distanční výuce je však pro žáky ze zákona povinná, případnou neúčast (neplnění úkolů) je třeba omlouvat stejně jako při běžné výuce;
  • hlavní komunikační kanál je EduPage, pro synchronní on-line výuku MS Teams;

Domov mládeže

  • bude od 14. 10. 2020 uzavřen;
  • žáci odjedou z domova mládeže v průběhu úterý 13. 10. 2020, posledním jídlem k odebrání bude oběd 13. 10. 2020;
  • úhrada za pobyt na DM bude poměrně krácena podle počtu dnů distanční výuky;

Školní jídelna

  • žáci nebudou využívat školní jídelnu;
  • všichni žáci budou z odběru stravy odhlášeni.

Dny 26. a 27. října 2020 jsou vyhlášeny jako dny volna žáků. Tato informace platí pro všechny žáky SŠ bez výjimky, v těchto dnech nebude povinné distanční vzdělávání. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. a 30 října 2020.

Buďte všichni zdraví!

Ing. Pavel Dvořáček

ředitel školy