Organizační změna v zahájení školního roku 2023/2024


Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče žáků prvního ročníku, milí žáci,

vzhledem k tomu, že dne 4. září 2023 bude v Blansku na ulici Hybešově vypnutý přívod elektrické energie, nemůže se konat slavnostní zahájení školního roku žáků prvního ročníku v Kině Blansko. Na slavnostní zahájení vás ale všechny srdečně zveme, sejdeme se v 9:00 hodin na nádvoří naší školy. Parkování bude možné na parkovišti před školou, počítejte, prosím, s tím, že počet parkovacích míst je omezený.

Žáky 1. ročníku žádáme, aby přinesli s sebou vysvědčení z 9. třídy ZŠ jako doklad o splněné povinné školní docházce.

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v naší škole v pondělí 4. září 2023 takto:

  • 8:00 hodin na školním nádvoří – žáci 2. až 4. ročníku (v případě nepříznivého počasí v učebnách);
  • 8:00 hodin ve sborovně – žáci zkráceného studia oboru Elektrikář – silnoproud (třída EZ1);
  • 9:00 hodin na školním nádvoří – žáci 1. ročníku všech oborů (v případě nepříznivého počasí v učebnách).

Těšíme se na vás!

Pavel Dvořáček

ředitel školy