Informace pro žáky, kteří konají opravné zkoušky a zkoušky k dokončení klasifikace dne 26. 8. 2022


Opravné zkoušky se konají dne 26. 8. 2022 od 800 hodin. Žáci konající zkoušku se dostaví do učebny č. 9.

Žáci, kteří mají zkoušku k dokončení klasifikace (na výpisu z vysvědčení známka nehodnocen/a), se dostaví v 800 hodin a hlásí se u vyučujícího, u kterého mají vykonat zkoušku. Žáci konající zkoušku z předmětu CAD se dostaví v 1000 hodin a hlásí se u Ing. Nečase.